Nieuwsarchief

29-01-13 ADO DH terugval in categorie-indeling

ADO Den Haag maakt een plan van aanpak met betrekking tot de (verdere) financiële gezondmaking van de club. Dit op verzoek van de KNVB-licentiecommissie, die ADO Den Haag heeft laten weten dat de club op dit moment is gerangschikt in categorie 1 van het financiële ratingsysteem.

Waar ADO Den Haag de afgelopen jaren net boven de grens van 65 punten (categorie 2) scoorde, zit het mede door de verscherpte regelgeving helaas nu net onder die grens. De club gaat dus van laag in categorie 2, naar hoog in categorie 1, het is in punten maar een klein verschil, maar in dit geval wel een categorie.

Het toekomstperspectief van ADO Den Haag is de afgelopen jaren aanmerkelijk verbeterd. ADO Den Haag heeft een alom gewaardeerde ontwikkeling doorgemaakt, waarbij de exploitatieverliezen vergaand zijn teruggedrongen. Van 8 miljoen in 2007-2008, naar 3 miljoen in 2008-2009, naar 2 miljoen in 2009-2010, naar 0,8 miljoen in 2010-2011 en het afgelopen seizoen kon ADO Den Haag voor het eerst zelfs een (bescheiden) positief saldo van 55.000 euro noteren.

In de regels van de KNVB-licentiecommissie telt echter zwaar mee dat ADO Den Haag door de verliezen in het verleden nog altijd een negatief eigen vermogen heeft van 1,2 miljoen euro. Dat maakt het moeilijk om tegenvallers aan de opbrengstenkant makkelijk op te vangen. Al eerder heeft ADO Den Haag gemeld dat het dit seizoen met name door tegenvallende sponsorinkomsten en toeschouwersaantallen als gevolg van de economische crisis een incidentele bate (transferinkomsten) nodig heeft om weer zwarte cijfers te kunnen schrijven.

ADO Den Haag maakt nu een plan van aanpak voor de (verdere) financiële gezondmaking van de club. Op basis hiervan bepaalt de licentiecommissie welke financiële spelregels voor ADO Den Haag gaan gelden. Dit alles is erop gericht om ADO Den Haag binnen drie jaar weer in categorie 2 van het financiële rankingsysteem van de licentiecommissie te laten vallen.

Algemeen directeur Cees Driebergen: “We zijn er dus nog niet met de financiële gezondmaking van onze club, maar we gaan vol goede moed verder op de ingeslagen weg. We zullen met extra kracht het commerciële beleid voortzetten om de inkomsten van de club te vergroten. In financieel opzicht blijven we goed op de centen letten en doen we geen grote investeringen. Dat voorzichtige beleid waar we al tijden mee bezig zijn is nodig om ADO Den Haag structureel financieel gezond te krijgen.”