Nieuwsarchief

20-01-16 Jan Willem Wigt over situatie ADO DH

Woensdag 20 januari vond de aandeelhoudersvergadering van ADO Den Haag plaats. Daar werd de huidige financiële situatie van de club besproken.

Algemeen Directeur Jan Willem Wigt over de uitkomst van die vergadering: “Vast staat dat er nog steeds problemen zijn en dat er gekeken wordt naar verschillende mogelijkheden om het liquiditeitsprobleem op te lossen. De Licentiecommissie komt later vandaag bijeen en het is zeer waarschijnlijk dat ADO Den Haag op basis van de vangnetbepaling ingedeeld wordt in categorie I.

Het regime van categorie I op basis van de vangnetbepaling is minder stringent dan een indeling in categorie I op basis van te weinig punten op het Financieel Ratingsysteem. Indien ADO Den Haag aan de Licentiecommissie in voldoende mate aantoont dat het liquiditeitsprobleem opgelost is, dan wordt de vangnetbepaling opgeheven en is ADO Den Haag per ommegaande weer ingedeeld in categorie II.”