Nieuwsarchief

15-09-15 Held op sokkel: Aad Mansveld

In de tentoonstelling Held op Sokkel belicht het museum een tiental helden van wie een standbeeld in Den Haag te vinden is; van Willem van Oranje tot Nelson Mandela en van Louis Couperus tot Aad Mansveld.  De tentoonstelling toont aan de hand van voorwerpen, schilderijen, filmmateriaal, foto’s en verhalen hoe zij in de loop der tijd zijn verbeeld en vereerd. 

Ook het hedendaagse heldendom komt aan bod. Wie verdient er tegenwoordig een standbeeld en in welke vorm?

De tentoonstelling wordt georganiseerd in het kader van het 125-jarig jubileum van De Geschiedkundige Vereniging Die Haghe. Als onderdeel van dit jubileum verschijnt het rijk geïllustreerde boek Den Haag in Beelden waarin circa 100 beelden de revue passeren.

bron: http://www.haagshistorischmuseum.nl/