Disclaimer

Hoewel de uiterste zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van deze website, wordt aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden door de familie Mansveld niet aanvaard.
De familie Mansveld is evenmin aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie op deze website.  Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Bij het gebruik van foto’s hebben wij het auteursrecht van rechthebbenden zover mogelijk gerespecteerd. Indien en voor zover wij een rechthebbende niet hebben kunnen traceren en deze van mening is dat het gebruik van zijn/haar materiaal alsnog toestemming vergt, wordt deze rechthebbende verzocht contact met ons op te nemen via info@aadmansveld.nl

De meeste foto’s zijn afkomstig uit de archieven van onder andere Voetbal International, Elfvoetbal en de Haagse Courant, alle rechten liggen dus bij deze tijdschriften en of kranten en zijn uitsluitend bedoeld als bruikleen om de bezoekers met deze schitterende foto’s te plezieren.

Fotoalbum